Artikel in De Brug van 5 oktober 2016

img_0780

WIJKPLATFORM HOA DENKT NA OVER DE TOEKOMST.

De bemensing van het wijkplatform is de afgelopen jaren behoorlijk gedaald. Herhaaldelijke oproepen in deze rubriek en het direct aanspreken van bewoners op hun betrokkenheid heeft niet geleid tot meer leden.

Het wijkplatform is er  voor de wijk. Wij willen dus graag activiteiten ontwikkelen, die een bijdrage leveren aan de leefbaarheid in de wijk. Ook willen wij graag tijd steken in contact met de gemeente en waar nodig meepraten over ontwikkelingen in de wijk.  Met een bezetting van 3 man (lees vrouw) proberen wij zo goed en kwaad als dat kan de taken te verdelen. Het wordt alleen steeds lastiger om onze vrije tijd voor alle geplande activiteiten in te zetten. Dat betekent wellicht dat we volgend kalenderjaar minder kunnen doen en het aantal door ons georganiseerde activiteiten jammer genoeg moeten beperken.

Wij blijven wel van mening, dat het door de gemeente toegekende leefbaarheidsbudget volledig ingezet moet kunnen worden voor alle doelgroepen in de wijk (kinderen, jongeren, jonge en oudere volwassenen).

Dus als u het komende jaar een leuke activiteit wilt realiseren voor groepen in de wijk of in uw straat, schroom niet om ons te benaderen met een leuk initiatief en een bijbehorende kostenraming.  Wij kunnen dan bekijken of het wijkplatform een bijdrage kan geven voor uw voorstel. U bent  als initiatiefnemer dan verantwoordelijk voor de uitvoering van het plan. Uiteraard willen wij u met raad en daad bijstaan, maar de organisatie ligt bij u.  Vanwege begroting voor volgend jaar willen wij graag eind november een overzicht hebben van alle initiatieven.  Aanmelding via de mail : info@wphoa.nl

De watersportmiddag, die door ons op 17 augustus georganiseerd is, was heel druk bezocht. De organisatie van de middag , die voor de 3e keer door ons georganiseerd werd, vraagt vooraf en tijdens het evenement veel tijd van ons. Deze middag willen wij dus in ieder geval in ere houden, maar dat kan dus alleen als zich meer bewoners als vrijwilliger bij ons aanmelden. Dus als u de wijk en haar bewoners een warm hart toedraagt en wat vrije tijd wil inzetten voor de wijk, neem contact met ons : info@wphoa.nl .

Lydia Bijnagte

Voorzitter wijkplatform Heer Oudelands Ambacht