BBQ Gershwin/Haydnstraat

11-07-27 bbq Gershwin-HaydnGershwinstraat / Haydnstraat

Op woensdag 27 juli werd ’s middags om half vier een begin gemaakt om een party tent op te zetten op het doodlopende stukje straat van de Gershwinstraat (tussen nr 43 en nr 45) en werden de BBQ-benodigdheden klaargezet, alsmede een professionele muziekinstallatie, waarmee ook verzoeknummers konden worden aangevraagd.

Om 17:00 uur werd het eerste glaasje ingeschonken en naar mate de middag/avond vorderde, werd het een “gezellige boel” en werd natuurlijk ook de inwendige mens goed verzorgd.

Iedereen heeft zijn steentje bijgedragen om deze Buurt BBQ wederom tot een succes te maken, zowel in de voorbereidingsfase als tijdens de BBQ zelf.