Buurtevenement?

12-06-23 BBQ Haydnstraat

Buurtevenement?

Van het wijkplatform Heer Oudelands Ambacht kunt u een financiële bijdrage ontvangen als u samen met uw buurt iets organiseert. De bijdrage wordt verstrekt onder een aantal voorwaarden:

– De bijdrage moet uiterlijk 2 weken van tevoren te worden aangevraagd via info@wphoa.nl met een toelichting op de activiteit: wat, wanneer, hoeveel personen, enz.;
– Voor ontvangst van het bedrag dient door de aanvrager te worden getekend;
– Lever na afloop minimaal 2 foto’s in, waaronder 1 groepsfoto;
– Lever ook een kort verslagje in na afloop van het evenement;
– Ook de bonnen dienen achteraf te worden ingediend.

Per deelnemer bedraagt de bijdrage € 5,00. Er wordt afgerekend met “ronde” bedragen van € 50,– , € 75,– , € 100,– , € 125,– met een maximum van € 150,– . Dit bedrag kan na beoordeling van het verzoek contant aan de aanvrager worden uitbetaald.

Er wordt maximaal één keer per jaar een financiële bijdrage verleend per straat.

Heb je nog vragen? Laat het ons dan weten en stuur een mail naar info@wphoa.nl