Categoriearchief: Nieuws

Nieuws uit de wijk

Te hard?

Wordt er bij jou in de buurt ook vaak te hard gereden en ben je niet tevreden met het aantal verkeerscontroles en -maatregelen?

 

 

 

 

 

Je kunt hier zelf iets tegen doen. Bij Veilig Verkeer Nederland kun je je aanmelden en een starterspakket ontvangen. Klik hier voor meer informatie.

Misschien kan het Wijkplatform je ook nog een steuntje in de rug bieden. Vul dan het contactformulier in en vertel ons wat je plannen zijn.

Bericht van het wijkpreventieteam

logo wijkpreventie png

In alle wijken in Zwijndrecht/Heerjansdam is een wijkpreventieteam actief, ook in Heer Oudelands Ambacht. Een team van vrijwilligers dat zich inzet voor de veiligheid in de wijk.

Het team surveilleert in de wijk op verschillende momenten en let o.a. op niet afgesloten voertuigen, poorten, en schuren. Ook kijken ze naar onverlichte woningen in de donkere dagen. Iedere ronde constateren de teams zaken die het inbrekers makkelijk maakt. De teams attenderen de eigenaars op de situatie en geven evt. advies over hang en sluitwerk, verlichting en beveiliging.

Bent u nieuwsgierig en wilt u weten hoe e.e.a. gedaan wordt of wilt u zich aanmelden? Dat kan!
Stuur een mailtje naar info@wijkpreventie.nl
Alle wijkpreventieteams in Zwijndrecht/Heerjansdam kunnen nog nieuwe leden gebruiken.

Waar kunt u terecht als u iets onregelmatigs wilt melden?
*   112 bij levensgevaarlijke situaties
*   0900-8844 Politie Zwijndrecht
*   BuurtWhatsAppOudeland

Voor de buurtwhatsapp kunt zich aanmelden via het e-mail adres trompetstraatzwijndrecht@gmail.com .
Vermeld hierbij uw naam, adres en 06-nummer.

logo buurtWhatsApp png

 

Nieuwe wijkagent

Met ingang van 1 januari 2017 heeft Heer Oudelands Ambacht (HOA) een nieuwe wijkagent: Maarten Westerveld.

netwerkfoto

 

 

 

 

 

 

Je kunt hem bereiken op 0900-8844 of via zijn emailadres:  maarten.westerveld@politie.nl

Artikel in De Brug van 11 januari 2017

Junglesportfeest – Nieuwjaarssportfeest 4 januari

Woensdag 4 januari 2017 vond alweer het vierde nieuwjaarssportfeest plaats, wat wederom mogelijk is gemaakt door Wijkplatform Heer Oudelands Ambacht – HOA on the move. Dit jaar een nieuw verfrissend thema: Jungle, vandaar het Junglesportfeest! Het was weer een gezellige, drukke maar bovenal sportieve dag. Zowel de ochtend groep (onderbouw kinderen) als de middag groep (bovenbouw kinderen) waren goed vertegenwoordigd en hebben zich uitstekend vermaakt tijdens de verschillende onderdelen.

In een deel van de zaal was een heus jungleparcours uitgezet. De kinderen konden bananen boven uit de klimtoren halen, rennen over de junglestormbaan, klauteren op de junglebrug en stokvangen in de jungle. In een ander deel waren drie sportverenigingen aanwezig. Bij ABC-Swindregt hebben de kinderen kennis gemaakt met badminton, bij Switch’89 hebben de kinderen lekker gevolleybald en bij Shot’65 hebben ze naast tafeltennis ook reuze rond de tafel gedaan. In het laatste gedeelte konden de kinderen mee doen met bubbelvoetbal en knotshockey.

Artikel in de Brug 2 november 2016

OUDE STRIJDMAKKERS HERENIGD

img_1376

High Tea brengt nieuwe èn oude bekenden samen

Zwijndrecht – “Ik zag aan die tafel nog een paar plekken vrij, dus daar ging ik zitten”, aldus meneer Beumer. “We raakten aan de praat. Dat we allebei in 1958 in dienst hadden gezeten onder sergeant Schaap”,  vult zijn buurman aan. Hij vervolgt: “Ik vertelde dat ik onder andere met Cas Beumer gediend had.” “En wie ben jij dan?” “Keimpe Hazewindus”, antwoordt de man.

De twee oude strijdmakkers schudden elkaar de hand. “Dat wordt een mooi verhaal voor mijn vrouw”, aldus de heer Beumer. Toeval bestaat niet?

Vaste prik in oktober

Het is één van de mooie voorbeelden van het doel van deze jaarlijkse High Tea: het samenbrengen van senioren. Voor vele ouderen is het vaste prik in hun agenda. “Soms schieten ze me aan op winkelcentrum Oudeland, zo vroeg als april.” Lydia Bijnagte vertelt. Als voorzitter van het Wijkplatofrm Heer Oudelands Ambacht is zij mede verantwoordelijk voor de jaarlijkse High Tea voor ouderen. “Natuurlijk”, is haar antwoord. Het is typerend voor hoe welkom dit jaarlijkse uitje is voor de senioren in deze jaren ’80 woonwijk. Sommigen weten dat de theemiddag sinds zes jaar georganiseerd wordt in de maand oktober. Dit is één van de weinige activiteiten voor ouderen in de wijk en dus is het niet zo gek dat ze ernaar uit kijken.

Vol is helaas vol

Bijna 300 75+’ers in de wijk hebben een persoonlijke uitnodiging ontvangen, met als resultaat de gezellige middag met zo’n 35 mensen. “We zouden wel meer ouderen willen amuseren maar we hebben maar weinig plek hier in Het Klankbord. Vol is helaas vol, dus wie het eerste komt, wie het eerste maalt. We hanteren wel een wachtlijst voor als iemand toch afzegt.” Lydia zou graag meer mensen uitnodigen maar botst tegen de beperkingen van de ruimte die beschikbaar is. “Eén keer zijn we uitgeweken naar Basisschool Develhoek, maar die heeft de ruimte zelf hard nodig. Wie weet worden we meegenomen in de nieuwbouwplannen van de school.”

Oude en nieuwe klassiekers

Ondertussen smullen de dames en heren – een high tea is heus niet een vrouwenaangelegenheid – van al het heerlijks dat staat uitgestald. Klassieke theehapjes zoals scones met clotted cream & jam en hartige sandwiches worden afgewisseld door Hollandse heerlijkheden zoals soesjes. Kaarsjes, bloemen, een rozenservies; overal is aan gedacht dankzij de vaste cateraar. “Zelf doen is geen optie”, vertelt Lydia, “daar hebben we de capaciteit niet voor.” “We hebben maar een kleine commissie”, legt huisfotograaf Georg Meijer uit. “In 2007 begonnen we met 10 man, maar dat is flink uitgedund.” het is een probleem dat veel organisaties kennen.

Nostalgie en weemoed

Maar dat mag de ouderen niet deren. Ze applaudisseren enthousiast voor de accordeonist die, samen met het decor van De Soete Suikerbol, zorgt voor een nostalgische toets. Men klapt en trommelt weemoedig mee met Oudhollandse volksliederen als “Tulpen uit Amsterdam”. Hier en daar tikt een voet op de maat van “Que Sera”. Sommigen maken een foto met de telefoon. Zoveel gezelligs moet vastgelegd en gekoesterd worden, want de volgende activiteit voor de 75+’ers is jammer genoeg pas de oranjebingo in april.

Tekst: José de Jong

Foto: Georg Meijer

Artikel in De Brug van 5 oktober 2016

img_0780

WIJKPLATFORM HOA DENKT NA OVER DE TOEKOMST.

De bemensing van het wijkplatform is de afgelopen jaren behoorlijk gedaald. Herhaaldelijke oproepen in deze rubriek en het direct aanspreken van bewoners op hun betrokkenheid heeft niet geleid tot meer leden.

Het wijkplatform is er  voor de wijk. Wij willen dus graag activiteiten ontwikkelen, die een bijdrage leveren aan de leefbaarheid in de wijk. Ook willen wij graag tijd steken in contact met de gemeente en waar nodig meepraten over ontwikkelingen in de wijk.  Met een bezetting van 3 man (lees vrouw) proberen wij zo goed en kwaad als dat kan de taken te verdelen. Het wordt alleen steeds lastiger om onze vrije tijd voor alle geplande activiteiten in te zetten. Dat betekent wellicht dat we volgend kalenderjaar minder kunnen doen en het aantal door ons georganiseerde activiteiten jammer genoeg moeten beperken.

Wij blijven wel van mening, dat het door de gemeente toegekende leefbaarheidsbudget volledig ingezet moet kunnen worden voor alle doelgroepen in de wijk (kinderen, jongeren, jonge en oudere volwassenen).

Dus als u het komende jaar een leuke activiteit wilt realiseren voor groepen in de wijk of in uw straat, schroom niet om ons te benaderen met een leuk initiatief en een bijbehorende kostenraming.  Wij kunnen dan bekijken of het wijkplatform een bijdrage kan geven voor uw voorstel. U bent  als initiatiefnemer dan verantwoordelijk voor de uitvoering van het plan. Uiteraard willen wij u met raad en daad bijstaan, maar de organisatie ligt bij u.  Vanwege begroting voor volgend jaar willen wij graag eind november een overzicht hebben van alle initiatieven.  Aanmelding via de mail : info@wphoa.nl

De watersportmiddag, die door ons op 17 augustus georganiseerd is, was heel druk bezocht. De organisatie van de middag , die voor de 3e keer door ons georganiseerd werd, vraagt vooraf en tijdens het evenement veel tijd van ons. Deze middag willen wij dus in ieder geval in ere houden, maar dat kan dus alleen als zich meer bewoners als vrijwilliger bij ons aanmelden. Dus als u de wijk en haar bewoners een warm hart toedraagt en wat vrije tijd wil inzetten voor de wijk, neem contact met ons : info@wphoa.nl .

Lydia Bijnagte

Voorzitter wijkplatform Heer Oudelands Ambacht

Artikel in De Brug van 6 juli 2016

outdoordag-042

Jeugd Oudelands Ambacht geniet van buitensportactiviteiten

Zwijndrecht – Onder de naam Heer Oudelands Ambacht on the move hield het Wijkplatform (in samenwerking met Hattrick) afgelopen zaterdag voor de vijfde maal in successie een buitensportdag voor de jeugd van zes tot en met twaalf jaar. Een twintig tal kinderen vermaakte zich uitstekend met een bootcamp, een speurtocht, beachsporten en discgolf. Ook werd er gezamenlijk gegeten.

Bij eerdere edities – traditiegetrouw kort voor de zomervakantie van de scholen – werd er uitgeweken naar de Biesbosch. Nu vonden de activiteiten plaats in het recreatie- en natuurgebied Hooge Nesse/Veerplaat. “Waarom eerst een stuk reizen, terwijl er een schitterend en geschikt gebied om de hoek ligt,” vonden Ali ten haaf en Nel Meijer, beiden bestuurslid bij het Wijkplatform. “We hadden op meer kinderen gehoopt, maar er was concurrentie van andere activiteiten in Zwijndrecht. Voor de kinderen was het plezier er niet minder om en dat is voor ons wat telt.” Het Wijkplatform Heer Oudelands Ambacht heeft voor woensdag 17 augustus een Watersportdag in het Develpark op het programma staan. Iedere wijkbewoner – jong of oud – met een zwemdiploma mag dan meedoen.

Artikel in weekblad De Brug van 28 oktober 2015

IMG_9096 - kopie

Hoe veilig voelt u zich in de wijk en wat kunnen we er samen aan doen om de wijk veiliger te maken?

Dat zijn de vragen, die het wijkplatform zich de afgelopen weken gesteld heeft.  Een zeer actieve bewoner heeft zich bij ons en bij de wijkagent gemeld met het initiatief om de hele wijk Heer Oudelands Ambacht deel te laten nemen aan BuurtWhatsApp. Resultaat van dit initiatief is dat er inmiddels al een paar honderd mensen aangesloten zijn. Dat is natuurlijk te weinig in een wijk met circa 7000 woningen. Doelstelling is om dekking te krijgen over de gehele wijk.

Meer informatie over BuurtWhatsApp  (inclusief de spelregels) kunt u vinden op www.buurtwhatsapp.nl , maar ook op de gemeentebrede informatieavond op 28 oktober in het gemeentehuis kunt u tussen 19.00 een 22.00 uur informatie krijgen bij de stand van het wijkplatform Heer Oudelands Ambacht.  U kunt zich ook nu al aanmelden voor een WhatsAppgroep in uw buurt door het sturen van een mail naar trompetstraatzwijndrecht@gmail.com.  Vermeld in de mail uw naam, de straat waarin u woont + huisnummer en uw mobiele telefoonnummer.

Niet alleen veiligheid is belangrijk om je prettig te voelen in een wijk. Goede contacten met buren, kinderen die gewoon buiten kunnen spelen zijn van belang. Het wijkplatform zal in dat kader daarom altijd initiatieven nemen om dit te bereiken. Op 19 augustus vond de watersportmiddag op de Devel plaats. Kinderen en ouders hebben gesupt (Stand Up Padling) en gekayakt. Voor de veiligheid was de Dordtse Reddingsbrigade ingehuurd.

Op burendag, 26 september, hebben wij samen met bewoners van de Valeriussingel bloembollen geplant. Onder genot van het zonnetje, koffie en koek zijn er een paar duizend bollen geplant. We zijn benieuwd naar het resultaat volgend voorjaar.

Uiteraard hopen wij ook op initiatieven van bewoners zelf, die kunnen bijdragen aan de leefbaarheid in de wijk. Wij dagen u uit om met een goed idee te komen. Aanmelden op info@wphoa.nl Het wijkplatform wil u ondersteunen om dit waar te maken en wil daarvoor dan een financiële bijdrage leveren, maar u bent aan zet!

Samenwerken aan uw wijk.

Lydia Bijnagte

Voorzitter wijkplatform Heer Oudelands Ambacht

Bewonersavond 28 oktober 2015

gemeentehuis

 

Op 28 oktober stonden  de leden van het Wijkplatform op een stand in het gemeentehuis.

De bedoeling was om in gesprek te gaan met bewoners over wat hen bezighoudt en wat zij voor ideeën hebben.

Helaas was de opkomst erg klein. Onze conclusie is dan ook dat er weinig ideeën leven onder de bewoners. Mocht u alsnog plannen hebben, laat het ons dan weten via de mail: info@wphoa.nl . Misschien kunnen wij u op weg helpen.

Artikel in De Brug 8 juli 2015

 

IMG_8548

We staan voor de grote vakantie. Een deel van de bewoners uit Heer Oudelands Ambacht zal die tijd benutten om lekker weg te gaan. Een ander deel blijft lekker thuis om te klussen en van de tuin te genieten. De vakantie is ook altijd een mooi moment om te kijken waar je staat en wat je nog wil bereiken in de rest van het jaar.

Wij, de 4 leden van het wijkplatform, doen dat ook. We kunnen terugkijken op een aantal geslaagde activiteiten, waarbij de Oranje Bingo, de buitenspeeldag en onze Outdoor dag in de Biesbosch zeker het vermelden waard zijn. Ook hangen de bloembakken weer op de Klarinetsingel en de Beethovenlaan. De bakken bij het winkelcentrum worden overigens door de winkeliers betaald.

Al deze activiteiten kunnen wij realiseren dankzij het leefbaarheidsbudget dat door de gemeente per wijk wordt gegeven. Dit budget en de hoogte daarvan wordt echter in de kadernota 2015 ter discussie gesteld. Wij hopen uiteraard dat er niet getornd wordt aan het budget. Jaarlijks investeren wij in meerdere activiteiten, die de leefbaarheid ten goede komen. Het zou jammer zijn, als dat niet meer kan.

Als het om leefbaarheid gaat : vanuit bewoners uit onze wijk is er het verzoek gekomen of het mogelijk is om een wandelclub te initiëren. Alleen wandelen is niet leuk en niet iedereen heeft een loopmaatje. Wij ondersteunen dit initiatief van harte en willen dit samen met u opstarten. Op het moment dat dit project in de steigers staat, kunnen de deelnemers dit verder zelf oppakken. Als u hier belangstelling voor heeft, meldt u aan : info@wphoa.nl met uw naam, e-mail adres en telefoonnummer. U wordt dan na de vakantie benaderd voor een 1e afspraak.

Op woensdag 19 augustus van 13.00 – 17.00 uur organiseren wij onze 2e Watersportdag op de Devel. Iedereen (mits in bezit van een zwemdiploma) kan zich aanmelden op voor een clinic Suppen (Stand Up Paddling) of langskomen om lekker te kanoën of kayakken. Meer informatie over deze spetterende middag is te vinden op onze site: www.wphoa.nl

Wij hopen dat u allemaal een fijne vakantie heeft en wellicht zien wij u op 19 augustus bij de Devel.

Wijkplatform Heer Oudelands Ambacht

Lydia Bijnagte

voorzitter