Categoriearchief: Nieuws

Nieuws uit de wijk

Artikel in De Brug van 5 oktober 2016

img_0780

WIJKPLATFORM HOA DENKT NA OVER DE TOEKOMST.

De bemensing van het wijkplatform is de afgelopen jaren behoorlijk gedaald. Herhaaldelijke oproepen in deze rubriek en het direct aanspreken van bewoners op hun betrokkenheid heeft niet geleid tot meer leden.

Het wijkplatform is er  voor de wijk. Wij willen dus graag activiteiten ontwikkelen, die een bijdrage leveren aan de leefbaarheid in de wijk. Ook willen wij graag tijd steken in contact met de gemeente en waar nodig meepraten over ontwikkelingen in de wijk.  Met een bezetting van 3 man (lees vrouw) proberen wij zo goed en kwaad als dat kan de taken te verdelen. Het wordt alleen steeds lastiger om onze vrije tijd voor alle geplande activiteiten in te zetten. Dat betekent wellicht dat we volgend kalenderjaar minder kunnen doen en het aantal door ons georganiseerde activiteiten jammer genoeg moeten beperken.

Wij blijven wel van mening, dat het door de gemeente toegekende leefbaarheidsbudget volledig ingezet moet kunnen worden voor alle doelgroepen in de wijk (kinderen, jongeren, jonge en oudere volwassenen).

Dus als u het komende jaar een leuke activiteit wilt realiseren voor groepen in de wijk of in uw straat, schroom niet om ons te benaderen met een leuk initiatief en een bijbehorende kostenraming.  Wij kunnen dan bekijken of het wijkplatform een bijdrage kan geven voor uw voorstel. U bent  als initiatiefnemer dan verantwoordelijk voor de uitvoering van het plan. Uiteraard willen wij u met raad en daad bijstaan, maar de organisatie ligt bij u.  Vanwege begroting voor volgend jaar willen wij graag eind november een overzicht hebben van alle initiatieven.  Aanmelding via de mail : info@wphoa.nl

De watersportmiddag, die door ons op 17 augustus georganiseerd is, was heel druk bezocht. De organisatie van de middag , die voor de 3e keer door ons georganiseerd werd, vraagt vooraf en tijdens het evenement veel tijd van ons. Deze middag willen wij dus in ieder geval in ere houden, maar dat kan dus alleen als zich meer bewoners als vrijwilliger bij ons aanmelden. Dus als u de wijk en haar bewoners een warm hart toedraagt en wat vrije tijd wil inzetten voor de wijk, neem contact met ons : info@wphoa.nl .

Lydia Bijnagte

Voorzitter wijkplatform Heer Oudelands Ambacht

Artikel in De Brug van 6 juli 2016

outdoordag-042

Jeugd Oudelands Ambacht geniet van buitensportactiviteiten

Zwijndrecht – Onder de naam Heer Oudelands Ambacht on the move hield het Wijkplatform (in samenwerking met Hattrick) afgelopen zaterdag voor de vijfde maal in successie een buitensportdag voor de jeugd van zes tot en met twaalf jaar. Een twintig tal kinderen vermaakte zich uitstekend met een bootcamp, een speurtocht, beachsporten en discgolf. Ook werd er gezamenlijk gegeten.

Bij eerdere edities – traditiegetrouw kort voor de zomervakantie van de scholen – werd er uitgeweken naar de Biesbosch. Nu vonden de activiteiten plaats in het recreatie- en natuurgebied Hooge Nesse/Veerplaat. “Waarom eerst een stuk reizen, terwijl er een schitterend en geschikt gebied om de hoek ligt,” vonden Ali ten haaf en Nel Meijer, beiden bestuurslid bij het Wijkplatform. “We hadden op meer kinderen gehoopt, maar er was concurrentie van andere activiteiten in Zwijndrecht. Voor de kinderen was het plezier er niet minder om en dat is voor ons wat telt.” Het Wijkplatform Heer Oudelands Ambacht heeft voor woensdag 17 augustus een Watersportdag in het Develpark op het programma staan. Iedere wijkbewoner – jong of oud – met een zwemdiploma mag dan meedoen.

Artikel in weekblad De Brug van 28 oktober 2015

IMG_9096 - kopie

Hoe veilig voelt u zich in de wijk en wat kunnen we er samen aan doen om de wijk veiliger te maken?

Dat zijn de vragen, die het wijkplatform zich de afgelopen weken gesteld heeft.  Een zeer actieve bewoner heeft zich bij ons en bij de wijkagent gemeld met het initiatief om de hele wijk Heer Oudelands Ambacht deel te laten nemen aan BuurtWhatsApp. Resultaat van dit initiatief is dat er inmiddels al een paar honderd mensen aangesloten zijn. Dat is natuurlijk te weinig in een wijk met circa 7000 woningen. Doelstelling is om dekking te krijgen over de gehele wijk.

Meer informatie over BuurtWhatsApp  (inclusief de spelregels) kunt u vinden op www.buurtwhatsapp.nl , maar ook op de gemeentebrede informatieavond op 28 oktober in het gemeentehuis kunt u tussen 19.00 een 22.00 uur informatie krijgen bij de stand van het wijkplatform Heer Oudelands Ambacht.  U kunt zich ook nu al aanmelden voor een WhatsAppgroep in uw buurt door het sturen van een mail naar trompetstraatzwijndrecht@gmail.com.  Vermeld in de mail uw naam, de straat waarin u woont + huisnummer en uw mobiele telefoonnummer.

Niet alleen veiligheid is belangrijk om je prettig te voelen in een wijk. Goede contacten met buren, kinderen die gewoon buiten kunnen spelen zijn van belang. Het wijkplatform zal in dat kader daarom altijd initiatieven nemen om dit te bereiken. Op 19 augustus vond de watersportmiddag op de Devel plaats. Kinderen en ouders hebben gesupt (Stand Up Padling) en gekayakt. Voor de veiligheid was de Dordtse Reddingsbrigade ingehuurd.

Op burendag, 26 september, hebben wij samen met bewoners van de Valeriussingel bloembollen geplant. Onder genot van het zonnetje, koffie en koek zijn er een paar duizend bollen geplant. We zijn benieuwd naar het resultaat volgend voorjaar.

Uiteraard hopen wij ook op initiatieven van bewoners zelf, die kunnen bijdragen aan de leefbaarheid in de wijk. Wij dagen u uit om met een goed idee te komen. Aanmelden op info@wphoa.nl Het wijkplatform wil u ondersteunen om dit waar te maken en wil daarvoor dan een financiële bijdrage leveren, maar u bent aan zet!

Samenwerken aan uw wijk.

Lydia Bijnagte

Voorzitter wijkplatform Heer Oudelands Ambacht

Bewonersavond 28 oktober 2015

gemeentehuis

 

Op 28 oktober stonden  de leden van het Wijkplatform op een stand in het gemeentehuis.

De bedoeling was om in gesprek te gaan met bewoners over wat hen bezighoudt en wat zij voor ideeën hebben.

Helaas was de opkomst erg klein. Onze conclusie is dan ook dat er weinig ideeën leven onder de bewoners. Mocht u alsnog plannen hebben, laat het ons dan weten via de mail: info@wphoa.nl . Misschien kunnen wij u op weg helpen.

Artikel in De Brug 8 juli 2015

 

IMG_8548

We staan voor de grote vakantie. Een deel van de bewoners uit Heer Oudelands Ambacht zal die tijd benutten om lekker weg te gaan. Een ander deel blijft lekker thuis om te klussen en van de tuin te genieten. De vakantie is ook altijd een mooi moment om te kijken waar je staat en wat je nog wil bereiken in de rest van het jaar.

Wij, de 4 leden van het wijkplatform, doen dat ook. We kunnen terugkijken op een aantal geslaagde activiteiten, waarbij de Oranje Bingo, de buitenspeeldag en onze Outdoor dag in de Biesbosch zeker het vermelden waard zijn. Ook hangen de bloembakken weer op de Klarinetsingel en de Beethovenlaan. De bakken bij het winkelcentrum worden overigens door de winkeliers betaald.

Al deze activiteiten kunnen wij realiseren dankzij het leefbaarheidsbudget dat door de gemeente per wijk wordt gegeven. Dit budget en de hoogte daarvan wordt echter in de kadernota 2015 ter discussie gesteld. Wij hopen uiteraard dat er niet getornd wordt aan het budget. Jaarlijks investeren wij in meerdere activiteiten, die de leefbaarheid ten goede komen. Het zou jammer zijn, als dat niet meer kan.

Als het om leefbaarheid gaat : vanuit bewoners uit onze wijk is er het verzoek gekomen of het mogelijk is om een wandelclub te initiëren. Alleen wandelen is niet leuk en niet iedereen heeft een loopmaatje. Wij ondersteunen dit initiatief van harte en willen dit samen met u opstarten. Op het moment dat dit project in de steigers staat, kunnen de deelnemers dit verder zelf oppakken. Als u hier belangstelling voor heeft, meldt u aan : info@wphoa.nl met uw naam, e-mail adres en telefoonnummer. U wordt dan na de vakantie benaderd voor een 1e afspraak.

Op woensdag 19 augustus van 13.00 – 17.00 uur organiseren wij onze 2e Watersportdag op de Devel. Iedereen (mits in bezit van een zwemdiploma) kan zich aanmelden op voor een clinic Suppen (Stand Up Paddling) of langskomen om lekker te kanoën of kayakken. Meer informatie over deze spetterende middag is te vinden op onze site: www.wphoa.nl

Wij hopen dat u allemaal een fijne vakantie heeft en wellicht zien wij u op 19 augustus bij de Devel.

Wijkplatform Heer Oudelands Ambacht

Lydia Bijnagte

voorzitter

Artikel in De Brug van 21 januari 2015

IMG_7296

HEER OUDELANDS AMBACHT, ACTIEVE WIJK VOOR JONG EN OUD

Net als u heeft het wijkplatform 2014 afgesloten en kijken we vol verwachting uit naar 2015. Op 30 december heeft het wijkplatform het jaar afgesloten met een spetterend sportfestijn voor de basisschooljeugd in de Develhal. Niet alleen kinderen uit onze wijk mochten komen, maar ook kinderen uit de andere wijken van Zwijndrecht. Deze activiteit in het kader van HOA ON THE MOVE zal ook dit jaar weer plaatsvinden.

De 75-plussers uit onze wijk hebben in oktober weer kunnen genieten van een high tea in het Klankbord. Dit is ieder jaar weer een groot succes, maar jammer genoeg hebben we in het Klankbord maar ruimte voor maximaal 36 personen. Veel ouderen hebben ons dus gevraagd of het wijkplatform nog iets anders voor ze kan organiseren. Dat gaan we dan ook doen dit jaar. Het blijft een verrassing, maar ergens in april organiseren we een actieve middag voor de 75-plussers. Houdt uw brievenbus in de gaten, want u krijgt allemaal een persoonlijke uitnodiging.

Op initiatief van een bewoner is het wijkplatform samen met deze bewoner en veilig Verkeer Nederland eind december nog een actie gestart om bewoners uit de Ballade, Bolero en Opera (even zijde) erop te attenderen dat zij in een 30-km gebied wonen. Bewoners hebben een 30-km sticker ontvangen voor één van de kliko’s. Deze actie krijgt nog een vervolg : er worden binnenkort snelheidsmetingen uitgevoerd. Vervolgens zal eind van het 1e kwartaal in samenwerking met de politie nog een actie plaatsvinden. Daar zeggen we nu nog niet te veel over, maar u begrijpt wat de consequenties kunnen zijn bij te hard rijden.

Niet alleen het wijkplatform is actief bezig voor de wijk. De leerlingen van De Develhoek hebben bij de gemeente gebruik gemaakt van het zogenaamde burgerinitiatief. Zij hebben bij de gemeenteraad een verzoek ingediend om een gymnastiekzaal in de wijk te bouwen. De gemeenteraad heeft dit verzoek niet afgewezen en heeft opdracht gegeven om de mogelijkheden te onderzoeken. Geld en ruimte zijn belangrijke onderdelen van het onderzoek. Het wijkplatform is benieuwd naar de uitkomst en uiteraard het besluit van de gemeenteraad. Het zou toch prachtig zijn als onze actieve wijk ook kan beschikken over meer ruimte om activiteiten voor jong en oud te organiseren.

Kortom, er staat dit jaar weer veel te gebeuren in onze wijk. Om een indruk te krijgen, bekijk de foto’s van de recente activiteiten op onze site www.wphoa.nl .

Wijkplatform Heer Oudelands Ambacht

Lydia Bijnagte, voorzitter

Artikel in De Kombinate 15-10-2014

IMG_6491

Uitdagingen voor Heer Oudelands Ambacht

De bewoners van Oudelands Ambacht (HOA) staan de komende jaren voor een grote uitdaging. De openbare ruimte van de gehele wijk wordt, inclusief de riolering, aangepakt. De gemeente heeft u hierover in april door middel van een Nieuwsbrief en een inloopbijeenkomst geïnformeerd.

De aanpak vindt gefaseerd plaats over een periode van meer dan tien jaar. De gemeente heeft met het wijkplatform gesproken over de wijze van betrokkenheid bij deze uitdaging. Wij zijn zelf ook bewoners van de wijk en zeer betrokken Toch hebben wij besloten dat wij niet actief deel zullen nemen aan de overleggen, die met de bewoners van een deelgebied wordt gevoerd. Daarvoor hebben wij twee argumenten. Ten eerste de looptijd van het project. . Kunnen we een toezegging om mee te doen over 5 of 10 jaar nakomen? Een 2e en zeker niet onbelangrijk argument: bewoners binnen een deelgebied dienen zélf de uitdaging aan te gaan om gezamenlijk keuzes te maken. De leden van het wijkplatform kunnen die keuzes niet maken. Wél hebben wij met de gemeente afgesproken, dat het wijkplatform per deelgebied voor- en achteraf wordt bijgepraat over de mogelijke keuzes die aan bewoners worden voorgelegd c.q. gemaakt zijn.

Als u van mening bent, dat het wijkplatform wel actief gesprekspartner moet zijn van de gemeente binnen het project “aanpak openbare ruimte”, dan dagen wij u uit om ons dit te laten weten (info@wphoa.nl) en dan zelf als platformlid hiervoor aanspreekbaar te zijn.

Een andere uitdaging, waar het wijkplatform voor stond, was de organisatie van onze 1e Watersportdag op De Develop 28 augustus. Kinderen en volwassenen konden Suppen (Stand Up Paddling), kanoën of kayakken. Het weer beloofde in eerste instantie niet veel goeds, maar het bleef gelukkig goed. Met ondersteuning van JabaSup en Outdoor Valley kunnen we spreken van een zeer geslaagde middag. De foto’s op onze site www.wphoa.nl laten zien hoe gezellig het was. Volgend jaar gaan we in ieder geval weer de uitdaging aan om een leuke dag op De Devel te organiseren.

Als u graag een uitdaging aangaat, wordt lid van het wijkplatform: met uw medewerking kan het wijkplatform nog meer doen om de leefbaarheid in de wijk te bevorderen.

Wijkplatform Heer Oudelands Ambacht

Lydia Bijnagte, voorzitter

Vrolijke bloembakken

IMG_0717Heeft u ze ook gezien langs de Klarinetsingel en bij het winkelcentrum?

Ook dit project is gerealiseerd met een bijdrage uit het leefbaarheidsbudget van de wijk. Samen met een financieel steuntje van de winkeliers hebben we deze vrolijke noot ook dit jaar weer kunnen realiseren.

Artikel in de Kombinatie

De vakantie staat voor de meesten van u voor de deur, lekker naar buiten en genieten met uw familie en vrienden van het mooie weer.

Maar voordat u weggaat, willen wij als wijkplatform nog even wat aan u kwijt . Ook in de komende zomermaanden willen wij graag iets doen aan de leefbaarheid in de wijk. Daarvoor organiseren wij activiteiten, maar ook u kunt zelf een bijdrage leveren door samen met uw straat gezellig een barbecue te organiseren. Van het wijkplatform kunt u daarvoor een financiële bijdrage krijgen. De spelregels daarvoor kunt u vinden op onze site www.wphoa.nl.

Op zaterdag 12 juli as. vindt de jaarlijkse Outdoordag bij de Stayokay in de Biesbosch plaats voor de kinderen van 6 t/m 12 jaar. De leerlingen van de Notenbalk, de Develhoek en de Brug zijn hier door middel van flyers voor uitgenodigd. De kinderen, die mee willen doen, moeten zich VOORAF opgeven bij Stichting Hattrick (www.stichtinghattrick.nl) , want er is een maximum aantal deelnemers.

De ouders, die de kinderen wegbrengen, zullen door het wijkplatform worden voorzien van een kopje koffie. Wij zijn er ook en willen graag met u in gesprek over de activiteiten van het wijkplatform.

Op donderdagmiddag 28 augustus organiseren wij een Watersportdag in de Devel. De nadere invulling van het programma kunt u medio juli vinden op onze website www.wphoa.nl.

Deze middag is niet alleen bedoeld voor kinderen, maar ook jongeren en volwassenen willen wij kennis laten maken met suppen (Stand Up Peddling) en kayakken.

Reserveer deze middag dus vast in uw agenda of die van uw kinderen.

Wij wensen u een fijne vakantie en gezond weer thuis.

Namens het wijkplatform

Lydia Bijnagte,

voorzitter