Categoriearchief: Nieuws

Nieuws uit de wijk

Zwerfvuil en parkeren

09-03-04 containersUit: De Kombinatie van 4 maart 2009

Veel bewoners Heer Oudelands Ambacht vullen enquête in

In de wijk Oudelands Ambacht zijn 273 enquêteformulieren ingeleverd bij de supermarkten. Dit is van alle wijken in Zwijndrecht het grootste aantal. Ook maakten veel bewoners gebruik van de mogelijkheid om tijdens het Wijkwinterfeest op 12 december 2008 te praten over de positieve en negatieve punten van de wijk. Dit gebeurde met vertegenwoordigers van de gemeente en de woningbouwcorporaties.

Van de resultaten van de enquête en de wijkavond wordt een verslag gemaakt en gebruikt om de wijkvisie op te stellen. Iedereen die een formulier heeft ingeleverd c.q. de enquête via het internet heeft ingevuld, wordt hiervan op de hoogte gesteld. Voor andere belangstellenden worden de resultaten op de site van de gemeente (www.zwijndrecht.nl) en op de site van het wijkplatform (www.wphoa.nl) geplaatst. Ook wordt binnenkort bekend gemaakt, wie de winnaars zijn van de taart en de Wii Nintendo.

Volle containers

De resultaten van de enquête zijn al met het platform besproken. Of deze verrassend voor ons waren? Nee, eigenlijk niet. Maar twee onderwerpen waar bewoners zich aan ergeren willen wij bespreekbaar maken. Dat zijn namelijk zaken, waar wij als bewoners zelf ook wat aan kunnen doen: zwerfvuil rond de containers en parkeren. Het valt ons op, dat bewoners regelmatig hun vuilniszak naast de container zetten, als deze vol is. Doe dat liever niet, neem de zak dan mee terug of probeer een andere container. Ook worden regelmatig zaken in de container gepropt, die er eigenlijk niet inpassen. De container lijkt dan vol, maar is het niet. Als we ons gezamenlijk aan de spelregels houden, neemt de hoeveelheid zwerfvuil af.

Parkeren in de wijk

Dan het parkeren: iedereen wil graag zo dicht mogelijk bij zijn voordeur parkeren, maar dat kan niet altijd. Het aanleggen van nieuwe parkeerplaatsen is ook niet altijd een optie, want de ruimte is beperkt. Het aanwezige groen wordt ook als waardevol ervaren en we moeten er dus voor kiezen om dat niet op te offeren. Is er dan wel een oplossing? Dat is lastig; hoeveel parkeerplaatsen er ook aangelegd worden, het zijn er altijd te weinig.

De meeste gezinnen in onze wijk hebben inmiddels twee auto’s en soms nog een bedrijfsauto. Wist u trouwens dat niet alle bedrijfsauto’s in onze wijk geparkeerd mogen worden? Auto’s langer dan 6 meter en hoger dan 2,50 meter mogen volgens de APV niet geparkeerd worden in de woonwijken. De politie mag hiervoor bekeuren, maar bekijk eerst in overleg met de bewoners van uw straat of dat parkeerruimte oplevert. En misschien moeten we met elkaar accepteren, dat we soms de auto wat verder van onze voordeur moeten parkeren.

Onze plannen voor 2009

Wat gaan wij in 2009 doen? Voor de ouderen en voor de jeugd willen wij dit jaar respectievelijk een wijkontbijt en een sportevenement organiseren.

Ook pakken wij samen met de gemeente dit jaar weer een speelplaats aan: Nulde aan de Wagnerplaats. Dit is de oudste speelplaats in de wijk en die is hard aan vernieuwing toe. Samen met de omwonenden wordt bekeken wat de wensen en mogelijkheden zijn. Ook voor andere bewoners hebben wij nog financiële mogelijkheden: geld is gereserveerd voor de straatbarbecues, de straatspeeldag en Jingle Bells.

Wilt u reageren op dit artikel of een bijdrage leveren aan het wijkplatform? Via www.wphoa.nl kunt u ons bereiken.

Het wijkplatform Heer Oudelands Ambacht.

Tweede brug Valeriussingel

09-02 valerius brug2Jippie! De nieuwe brug is er!

We hebben er even op moeten wachten, maar sinds begin februari 2009 is hij er dan toch: de nieuwe brug over de Valeriussingel.

In november was de oude brug weggehaald omdat deze in zeer slechte staat was.

Met de nieuwe brug moeten we weer 60 jaar vooruit kunnen.

Vernielde voorpui

nieuws2Bron: AD De Dordtenaar van 23 januari 2009

Vernielde voorpui grote ergernis van winkeliers

Zwijndrecht – De vernielde voorpui van een leegstaand pand in winkelcentrum Oudeland in Zwijndrecht is een doorn in het oog van de ondernemers. Afgelopen oudejaarsnacht werd de complete voorpui met vuurwerk vernield.

Jacqueline Boeltjes van J&M tabakszaak kijkt al drie weken tegen de houten planken aan. “Het ziet er niet uit. Daarnaast zit het hout zo slecht bevestigd dat je nu eenvoudig naar binnen kunt stappen.” Ook Kees Gulden baalt. Hij zit met zijn fietsenzaak naast het pand. “Voor de kerst hebben we de winkel nog een beetje toonbaar gemaakt voor een beter aanzicht. Het is gewoon schandalig dat er niets gebeurt.”

Het winkelpand staat al ruim een half jaar leeg. Volgens verhuurder Meeús is de huurder, brillenzaak Rob Boon, verantwoordelijk voor de winkelpui. H. Tack van Meeús: “Wij vinden het ook vervelend dat het pand er niet uitziet, maar wij zijn pas laat geïnformeerd over de ernst van de situatie. In eerste instantie dachten we dat het alleen om wat glas ging. We hopen dat er snel een oplossing komt.”

Joke Boon van brillenzaak Rob Boon betreurt de vernielde winkelpui. “Maar wij gaan niets meer vervangen. Binnenkort komt er een andere huurder en als die besluit een andere winkelpui te plaatsen, is het nu zonde van het geld. Daarnaast is de kans groot dat een nieuwe ruit snel weer wordt vernield. Voorheen was het ook al een aantal keer raak.”

Meeús is op dit moment op zoek naar een passende oplossing.

Dit artikel geeft des te meer aan dat er iets georganiseerd zou moeten worden voor de jongeren tijdens Oud & Nieuw.

Wijkwinterfeest wijkvisie

08-12-17 kerst kombUit: De Kombinatie van 17 december 2008

Winter in Oudelands Ambacht

Afgelopen vrijdag was het even winter in Heer Oudelands Ambacht; er was een wijkwinterfeest. Met de inzet van vrijwilligers, attractieverhuur Moonen, het wijkplatform en de medewerking van de winkeliers van Oudeland is het weer gelukt om een leuke avond te organiseren.

De avond was bedoeld om gezellig “samen te zijn”, waarbij ook de serieuze kant niet uit het oog verloren is. Onder het genot van muziek, oliebollen en warme chocolademelk konden de bewoners uit de wijk met vertegenwoordigers van de gemeente en haar kernpartners van gedachten wisselen over de toekomst van de wijk.

De opmerkingen over en de suggesties voor de wijk moeten leiden tot een wijkvisie.

Bewoners, die niet in de gelegenheid waren om tijdens het feest mee te praten, konden al eerder enquêteformulieren inleveren bij de supermarkten of de vragen invullen via het internet. Al met al was het voor iedereen “een warme” avond.

In deze winter denkt het wijkplatform ook al weer aan het voorjaar. Met de medewerking van de gemeente en een financiële bijdrage van het platform is de Valeriussingel, die in 2007 een grootschalige opknapbeurt heeft ondergaan, voorzien van bloembollen. Het wordt dus een kleurig voorjaar in dat deel van Oudelands Ambacht.

Alle ontwikkelingen over de wijk kunnen inmiddels gevolgd worden op onze site: www.wphoa.nl. De site is opgezet door twee leden van het wijkplatform en wordt met medewerking van een webmaster bijgehouden. Heeft u iets te melden over de wijk? Dan kan dat ook via onze website. De site heeft ook een link met Hyves, waar al veel bewoners uit de wijk Heer Oudelands Ambacht elkaar gevonden hebben.

Wijkplatform Heer Oudelands Ambacht.

Samenwerken aan jullie wijk!

Kerst in Heer Oudelands Ambacht

08-12-17 kerstUit: De Kombinatie van 17 december 2008

Kerst in Heer Oudelands Ambacht

Zwijndrecht – Twee jaar geleden bestond de wijk heer Oudelands Ambacht 25 jaar en een van de vele activiteiten was een wijkwinterfeest. “Ons doel was daarbij om mensen ook eens op een wat meer ontspannen manier met elkaar in contact te laten komen en dat is toen aardig gelukt” , zegt Lydia Bijnagte van het wijkplatform. Van vele kanten werd het wijkplatform benaderd met de vraag of zoiets niet nog eens kon en afgelopen vrijdag was het dan zover: de tweede editie van een succesvol wijkwinterfeest, dat wellicht het begin vormt van een nieuwe traditie.

Het was fris, maar dat mocht de pret niet drukken. Na de lampionnenoptocht voor de jongste kinderen barstte het feest in volle hevigheid los.

Marktkraampjes boden met aan de temperatuur aangepaste lekkernijen, zoals erwtensoep en warme chocolademelk, maar ook al oliebollen. Ondertussen hield het Kerstmannenorkest De Stumpers de stemming er goed in met opwekkende deuntjes, konden de kinderen zich muzikaal uitleven bij de karaoke en hun behendigheid tonen bij een evenwichtspel. Maar naast alle leuke activiteiten, was er ook aandacht voor een serieus onderwerp. De visie voor de wijk Heer Oudelands Ambacht wordt begin 2009 opgesteld. Daarvoor is de inbreng van de bewoners van groot belang. Die hadden allemaal al een folder met enquêteformulier ontvangen die ze op deze avond in een van de feesttenten konden inleveren. Daar lagen ook twee kaarten van de wijk waarop men met rode stippen kon aangeven waar men zich in de wijk aan ergerde en met groene waar men positief over dacht. Bovendien kon men zijn wensen en verlangens kwijt op een flip-over.

Laat het voorjaar maar komen!

08-11-19 bloembollenBloembollen voor een vrolijke Valeriussingel

In 2006 is de Valeriussingel op de schop gegaan: de bomen zijn gerooid, het trottoir is opgehoogd en er zijn nieuwe bomen geplant.

De bewoners hebben al met al een behoorlijke tijd in de rommel gezeten. Om dit een klein beetje te vergeten, heeft het Wijkplatform ervoor gezorgd dat de singel in het voorjaar opgefleurd wordt.

In samenwerking met de afdeling Beheer is besloten om in november 2008 op 2 plekken een flink aantal bloembollen te planten. Dit geeft een prachtig gezicht als ze in het voorjaar gaan bloeien.

We wachten het fleurige resultaat met spanning af.

tweede brug aan de Valeriussingel

08-11-19 brug oudValeriussingel

Valeriussingel nov. 2008

Ook de tweede brug aan de Valeriussingel was echt aan vervanging toe. Na een provisorische reparatie met plankjes, die voor een gevaarlijke situatie zorgde, is nu toch de hele brug verwijderd.

In het voorjaar van 2009 wordt de nieuwe brug geplaatst.

Speelplek Klarinetsingel

 

08-10-29 speelplaats Klarinetsingel

Bron: De Kombinatie van 29 oktober 2008

Vernieuwde speelplek Klarinetsingel

Kinderen, die wonen in de omgeving van de Klarinetsingel in Heer Oudelands Ambacht kunnen sinds kort weer genieten van een mooie speelplek dankzij een forse financiële bijdrage van het wijkplatform en de inzet van medewerkers van de gemeente. Onder het motto “samenwerken aan jullie wijk” is de nieuwe speelplek 13 oktober 2008 opgeleverd en konden de kinderen in de herfstvakantie dus al gebruik maken van de nieuwe glijbaan.

Leden van de werkgroep Openbare Ruimte van het wijkplatform hebben deze zomer geconstateerd dat de speelplek en de nabije omgeving niet meer voldeden aan de huidige eisen. Voorzitter Lydia Bijnagte: “Na gesprekken met kinderen en ouders uit de buurt hebben wij besloten om te investeren in een nieuw combinatie-speeltoestel.

In goed overleg met afdeling Beheer van de gemeente is afgesproken dat ook het gebied rond de speelplek wordt opgeknapt. De gemeente heeft daar een bijdrage voor geleverd in de vorm van mensuren en materiaal naast uiteraard het plaatsen van het speeltoestel zelf.”

Ton Lucas, voorman van de afdeling Beheer onderhoud wijken, was meteen enthousiast over het idee en voorstel van het platform. “Ook wij zien graag een wijk met goede speelgelegenheden voor kinderen en hebben daarom het voorstel van het platform ondersteund door onze mensen ter beschikking te stellen voor de aanleg van dit speelterreintje. Het resultaat is fantastisch en we zien dat de kinderen er volop gebruik van maken en er plezier aan beleven.”

Wijkpatform Heer Oudelands Ambacht

Samenwerken aan jullie wijk!

brug over de Valeriussingel

08-09-23 brug1brug over de Valeriussingel

In de zomer van 2008 werd de eerste brug over de Valeriussingel weggehaald. Deze was in zeer slechte staat, dus dringend aan vervanging toe.

We moesten er even op wachten, maar eind september was het dan toch zover: de nieuwe brug werd geplaatst. Het is een stevige brug die wel zo’n 60 jaar meekan.