Ingezonden bericht van de Verkeersonderneming

Wijkplatform HOA, de politie, de gemeente en De Verkeersonderneming omarmen bewust reisgedrag!

We merken op dat we vaak vanuit automatisme cq gewoontegedrag de auto pakken, het is ook gemakkelijk. Samen werd geconstateerd dat bewust kiezen van een vervoersmiddel (of te voet) of op andere momenten reizen diverse voordelen kan hebben. ‘Laat een keer de auto staan en ga een keer met je kinderen op de fiets naar school, ze vinden dat hartstikke leuk! Geniet van hen zolang ze nog klein zijn.’ De afweging is persoonlijk en voor iedereen anders. In sommige gevallen kan het openbaar vervoer of de watertaxi een prima alternatief zijn. En als we reizen met de auto, waarom reizen we dan niet buiten de spits? Uiteraard is niet ieder alternatief passend, maar het is een uitdaging om alternatieven gewoon eens te gaan proberen. Kleine boodschappen doen in de supermarkt in de buurt kan soms best te voet.

Samen met de bewoners zouden we graag zien dat we bewuster omgaan met reizen.  Door bewustwording op het gebied van mobiliteit leven we gezonder, is de omgeving duurzamer, wordt de bereikbaarheid in de regio en in Zwijdrecht beter en heeft ook effect op filevorming op snelwegen zoals de A15 en de A16.

Op 1 maart heeft het wijkplatform aangegeven Bewust Reizen te omarmen. Zoals iedere ambassadeur zijn ze nu de trotse bezitter van ‘de fietsbel’. Samen met de wijktafel hopen we dat er ook bij andere bewoners inzicht ontstaat en dat we andere duurzame vormen van reizen eens een keer proberen. Als het een keer regent op de fiets.. Hoe erg is het nou..

Mocht bewust reizen u aanspreken of wilt u ook andere mensen inspireren met bewust reizen, wordt dan ambassadeur! We houden u graag op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit, meldt u aan via ming.wong@verkeersonderneming.nl.