wijkplatform

 

  
Het wijkplatform Heer Oudelands Ambacht bestaat uit ’n aantal actieve wijkbewoners.  Wij proberen door middel van eigen waarneming en het belangrijkste:  door signalen uit de wijk projecten in gang te zetten of activiteiten te realiseren.  De gemeente geeft ons daarvoor jaarlijks een bedrag, het leefbaarheidsbudget.  Om projecten uit te voeren of activiteiten te realiseren werken wij samen met  vertegenwoordigers van de gemeente, woningcorporaties en Diverz.

Wij kunnen altijd hulp gebruiken: voor bijvoorbeeld één project of als nieuw platformlid.