Wat doen we?

 

  

Het platform is het eerste aanspreekpunt voor de gemeente en vormt daarmee de schakel met de bewoners uit de wijk. Wij zijn niet gekozen, maar dragen als bewoner onze wijk een warm hart toe. Het platform praat en denkt mee met de gemeente en de partners (onder andere politie, woningcorporaties en welzijnswerk) over de plannen voor en de toekomst van de wijk.

Daarnaast organiseren wij ook allerlei activiteiten voor bewoners van de wijk.

Zaken als speelplekken, bereikbaarheid, verkeersveiligheid en onderhoud hebben onze aandacht.